تنظیمات ساکس یا پراکسی در تلگرام روی اندروید و آیفون :

1 ابتدا وارد Setting و تنظیمات Data and Storage نرم افزار تلگرام شوید، در قسمت Proxy اطلاعات زیر را به ترتیب برای سرور آدرس  و پورت وارد کنید.

Hostname: آدرس سرور را وارد کنید

Port: پورت را وارد کنید

Username: یوزرنیم را وارد کنید

Password: پسورد را وارد کنید

توجه از این پس تلگرام شما از طریق پراکسی یا ساکس پراکسی به اینترنت وصل خواهد شد، لذا در صورت تمایل می توانید در این قسمت تنظیمات پراکسی را به حالت Disabled تغییر داده و غیرفعال کنید.

آموزش اتصال به پراکسی یا ساکس تلگرام

آموزش اتصال به پراکسی یا ساکس تلگرام

 

آموزش اتصال به پراکسی یا ساکس تلگرام

آموزش اتصال به پراکسی یا ساکس تلگرام

تنظیمات ساکس یا پراکسی تلگرام روی ویندوز و مک :

1 ابتدا وارد Settings شوید و از قسمت Advanced Settings وارد بخش Connection Type شوید

2 گزینه TCP With custom Socks5-Proxy را بزنید و در بخش Hostname و Port اطلاعات زیر را وارد کنید.

 

Hostname: آدرس سرور را وارد کنید

Port: پورت را وارد کنید

Username: یوزرنیم را وارد کنید

Password: پسورد را وارد کنید

ساکس یا پراکسی تلگرام روی ویندوز و مک

ساکس یا پراکسی تلگرام روی ویندوز و مک


در صورت تمایل به غیرفعال کردن ساکس پراکسی در این بخش تیک گزینه Auto را بزنید تا تلگرام به صورت مستقیم وصل شود.

توجه سرویس ساکس در اینترنت ADSL ممکن است به درستی کار نکند، لذا توصیه می شود از اینترنت گوشی استفاده شود.

آموزش اتصال به پراکسی یا ساکس تلگرام