* توجه: با آپدیت جدید ویندوز فون موسوم به GDR 1 ، که برای توسعه دهندگان در دسترس قرار گرفته، امکان اتصال به L2TP VPN نیز فراهم شده است.

اگر در منوی VPN گزینه L2TP with IPSec وجود ندارد، باید آپدیت GDR1 را دریافت کنید.

 برای اتصال به L2TP VPN در Windows Phone از طریق زیر عمل نمایید:

222x373xPPTP-WINMOBY

229x385xPPTP-WINMOB,

228x383xPPTP-WINMOB,P20,P283,P29.jpg.pagespeed.ic.aBh8pXW0Id

 در عکس زیر:

۱-آدرس سرور را وارد کنید،

۲– Connect Using را username + password + preshared key انتخاب کنید،

۳– یوزرو پسورد خود را وارد کنید،

۴– Preshared Key را vpn وارد کنید،

۵– گزینه Connect automatically را Off کنید و save کنید.

توجه نمایید از  سرورهای زیر میتوانید برای اتصال استفاده کنید

229x385xPPTP-WINMOB,P20,P285,P29.jpg.pagespeed.ic.ngI6G1KdCV

 بعد از اتصال، یک علامت کوچک قفل در کنار آیکون Wifi ظاهر می‌شود.

xPPTP-WINMOB,P20,PageYgB_KiprSy

 اکنون VPN شما متصل شده است.

اگر این سرویس برای شما کار نکرد لطفا آموزش سیسکو در ویندوز فون رو مشاهده کنید