1 در ترمینال دستورهای زیر را تایپ کنید:

sudo /sbin/modprobe tun
sudo apt-get install openconnect
sudo openconnect s11.in

2 به جای s11.in آدرس سروری که می خواهید با آن وصل شوید را وارد کنید.

3 موقع درخواست، username و سپس password خود را وارد کنید.

توجه توجه نمایید از  سرورهای  زیر میتوانید برای اتصال استفاده کنید

توجه برای قطع ارتباط، در همان ترمینال قبلی کلید Ctrl+Z را بزنید.

آموزش استفاده از سیسکو در لینوکس

آموزش نصب سیسکو cisco در linux لینوکس